Υποσέντονα

Υποσέντονα μιας χρήσης

Υποσέντονα  μιας χρήσης:

/ 40x60 / - 25. - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

/ 60H90 / - 25. - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

/ 80H180 / - 25. - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

       

      0035932/620380  Φαξ:  0035932/620490       info@filippos-international.gr